عسل

 • عسل سدر
  54,000 تومان

  اگر پوشش گیاهی یک گلزار یا دشت غالبا از یک نوع گیاه باشد، زنبورعسل بیشتر از شهد گل های همان گیاه استفاده کرده و عسل تولید می کند، این نوع عسل را به نام همان گیاه نام گذاری می کنند که خواص درمانی بسیاری نیز دارد

  54,000 تومان
  موجود
 • عسل آنغوزه آویشن
  54,000 تومان
 • عسل زیرفون
  52,000 تومان

  اگر پوشش گیاهی یک گلزار یا دشت غالبا از یک نوع گیاه باشد، زنبورعسل بیشتر از شهد گل های همان گیاه استفاده کرده و عسل تولید می کند، این نوع عسل را به نام همان گیاه نام گذاری می کنند که خواص درمانی بسیاری نیز دارد

  52,000 تومان
  موجود
 • عسل چند گیاه طبیعی، ظرف یک کیلویی
  54,000 تومان

  54,000 تومان
  ناموجود
  خرید محصول
 • چهار مغز عسلی
  45,900 تومان 51,000 تومان

  45,900 تومان 51,000 تومان
  ارزان شد!
  موجود